Inwestycje

Remont dróg powiatowych

Trwają zaawansowane prace remontów dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej. Zadanie realizowane jest na 13 odcinkach dróg o łącznej długości 7346 m. Wykonywane prace polegają w szczególności na ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, ścince i utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów do nieruchomości.

Całkowity koszt zamówienia wynosi: 3352874,77 zł