Nieodpłatna pomoc prawna

WYNIK OTWATREGO KONKURSU OFERT 2020

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 

W dniu 25 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęło 8 ofert. Dwie nie spełniły wymogów formalnych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyznał Fundacji Ovum z siedzibą
w Gdyni dotację w wysokości 64.020,00 zł na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Termin realizacji zadania publicznego od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Poniżej zamieszczono treść Uchwały nr 56/103/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 25 listopada 20209 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-11-26

Cofnij