Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Już od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży.

http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

http://fundacja.togatus.pl/pomoc-prawna/

  • autor: Anna Łagoda, data: 2019-01-02

Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

  • autor: Anna Łagoda, data: 2019-01-02

Cofnij