Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19

flaga i godło

W dniu 04 października 2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”

Całkowita wartość przebudowy w/w drogi wyniesie około 3.796.705,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.893.352,00 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 

 • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2021-10-26
 • DSCN3584
 • DSCN3382
 • DSCN3372
 • DSCN3359

 

ETAP II 

18.05.2022

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a firmą DROBUD z Wąbrzeźna aktualnie jest realizowany II etap przebudowy drogi powiatowej nr 1369C relacji Bukowiec-Stare Błonowo o długości 1330 metrów. Wartość robót drugiego etapu 2 570 910,92 zł .Inwestycja została dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie  1 171 805,00 zł.

Celem przebudowy jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej nr 1369C relacji Bukowiec-Stare Błonowo szczególnie dla mieszkańców tych miejscowości, oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

Prace postępują sprawnie, położono pierwszą warstwę bitumiczną możliwe jest zakończenie robót do końca czerwca miesiąc przed planowanym terminem.

Dariusz Leniak

 • DSCN6736
 • DSCN7038
 • DSCN7066
 • DSCN7088
 • DSCN7123
 • DSCN7302
 • DSCN7312
 • DSCN7722

Cofnij