Aktualności

Informacja dla właścicieli pojazdów

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel pojazdu zarejestrowanego ma obowiązek zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

- nabyciu lub zbyciu pojazdu
- zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie jest pojazdem nowym, obowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP właściciel pojazdu podlega karze w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Pojazdy sprowadzone, nabyte lub zbyte w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r. zachowują termin 180-dniowy na dopełnienie ww. czynności. Wprowadzone kary to efekt zmiany Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ze względu na stan epidemii oraz czas i koszty związane z zawiadomieniem zachęcamy do skorzystania z usługi "bez wychodzenia z domu" pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

  • autor: Marek Ziemer

Cofnij