Aktualności

Dotacje dla spółek wodnych przyznane

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 24 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę 86/71/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, biorąc pod uwagę zarówno zasady udzielania dotacji, określone w uchwale Nr VIII/26/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3709), oraz wysokość środków na ten cel zapisanych w budżecie Powiatu, przyznano następujące dotacje:

  • Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie: 13 541,60 zł,
  • Gminna Spółka Wodna w Łasinie: 13 107,84 zł,
  • Gminna Spółka Wodna w Grucie: 7 149,91 zł,
  • Spółka Wodna Gminy Grudziądz: 7 002,09 zł,
  • Spółka Wodna Bursztynowo: 9 198,56 zł.

drukuj (Dotacje dla spółek wodnych przyznane)

Cofnij