Aktualności

Fundacja Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia

Fundacja Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. Społeczna inicjatywa seniorów z UTW : bądźmy razem – łączmy pokolenia. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby 50+ oraz 60+, zamieszkałe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, które działają w organizacjach społecznych lub chcących rozpocząć taką działalność i przygotować się do roli trenera, mentora oraz animatora senioralnego. Grupa uczestników projektu jest ograniczona do 14 osób, a proces rekrutacyjny podzielony jest na dwa etapy:

  1. Zgłoszenie (Karta Zgłoszenia)
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (Standardowa Lista Pytań), a w przypadku tej samej liczby punktów, będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy będą brali udział w warsztatach trenerskich, zajęciach animacyjnych i trenerskich (część praktyczna), zajęciach informatycznych, coaching, a także w kilkudniowym wyjeździe z warsztatami rozwoju kompetencji interpersonalnych i seminarium edukacyjnym.

Projekt będzie realizowany w terminach: 7 października 2021 r. (czwartek), godz. 16:00 (termin I spotkania rekrutacyjnego) oraz 13 października 2021 r. (środa), godz. 16:00 (termin II spotkania rekrutacyjnego) w Siedzibie Fundacji Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia, al. Niepodległości 4, 88 –100 Inowrocław (II piętro, sala 223) Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rekrutacja mailowa: badzmyrazem.laczymypokolenia@gmail.com lub w trakcie spotkania rekrutacyjnego.

  • autor: Klaudia Gebauer, data: 2021-10-01

Cofnij