Aktualności

„Wzajemnie poznajmy się, wzajemnie zbliżmy się”

„Wzajemnie poznajmy się, wzajemnie zbliżmy się” – taka myśl przyświecała zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w dniu 16 listopada br.  konferencji pn: „Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi rynek pracy”.

Konferencję zorganizował Starosta Grudziądzki w partnerstwie z Pomorską Strefą Ekonomiczną  Gdańsku oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Jej uczestnikami byli doradcy zawodowi szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego.

W części prezentacyjnej udział wzięli:
1.  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
2.  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku,
3.  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,
4.  Ochotniczy Hufiec Pracy w Toruniu i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Grudziądzu,
5.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie .

Ponadto w konferencji uczestniczyli pracodawcy:
1.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sawex  w Grudziądzu,
2.  Kitron sp. z o.o. w Grudziądzu

oraz Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Grudziądzu.

Podczas konferencji uczestnicy przedstawili zakresy wsparcia i wzajemne oczekiwania. Padły propozycje konkretnych form współpracy pracodawca - szkoła - instytucje rynku pracy. Konferencja pokazała potrzebę kontynuacji takich spotkań.