Aktualności

Stypendium w Japonii

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do 10 grudnia br. na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP). Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) kierowana jest do pracowników administracji samorządowej (poniżej 40 roku życia z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji).

Podczas rocznego pobytu (październik 2022 – wrzesień 2023) w National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio stypendyści mają możliwość zdobycia wiedzy m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: http://www.kwrist.mswia.gov.pl/kw/ylp-2022/7218,Young-Leaders-Program-2021.html
Wszystkie wymagane dokumenty, przygotowane w języku angielskim lub japońskim, powinny zostać oznaczone w sposób opisany w materiale Application Guidelines, który wraz z innymi dokumentami informacyjnymi oraz aplikacyjnymi dostępny jest na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Sprawę w MSWiA prowadzi pani Marzena Radziszewska (email: marzena.radziszewska@mswia.gov.pl), natomiast pytania dotyczące programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP pana Jacka Mendyka (tel./22/584-73-05, email: jacek.mendyk@wr.mofa.go.jp).

Osoby zainteresowane muszą otrzymać także rekomendację Związku Powiatów Polskich. W tej sprawie prosimy Państwo o kontakt z p. Joanną Gryboś-Chechelską – tel. 532 399 383, e-mail: jgc@zpp.pl
Natomiast komplet dokumentów aplikacyjnych, wymaganych przez stronę japońską, wraz z pisemną rekomendacją organizacji, należy przesłać na wskazany adres do MSWiA:

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Departament Administracji Publicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Serdecznie zapraszamy.

  • autor: Klaudia Gebauer, data: 2021-11-19

Cofnij