Aktualności

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (27 kwietnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe
w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 27 000,00 złotych otrzyma 6  ngo-sów, które zrealizują w sumie 9 zadań publicznych.

Dofinansowanie na organizację imprez o zasięgu kulturalnym i artystycznym otrzymają m.in. Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu i Fundacja Nowoczesny Konin.

Granty na przeprowadzenie imprez sportowych otrzymają: Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”, Liga Obrony Kraju, Uczniowski Klub Sportowy „Orion”  Gmina Grudziądz oraz  Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Cofnij