Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 06.06.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 120/148/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 120/148/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 06.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 120/148/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 06.06.2022 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

  • autor: Monika Partyka, data: 2022-06-06

Cofnij