Aktualności

Informacja odnośnie szczepień przeciwko chorobom zakaźnym

Biorąc pod uwagę trwający konflikt zbrojny na Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, istotnym jest, aby kontynuować działania informacyjne i edukacyjne na temat szczepień ochronnych

Cofnij