Aktualności

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 28/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

  • autor: Adam Feldmann, data: 2022-06-14

Cofnij