Aktualności

Konkurs

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVI edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy anioł”.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz promowanie odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć i nagradzanie osób zespołów rzetelnie i ofiarnie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
2. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych        działających w zakresie pomocy społecznej;
4. laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej

Na laureatów czekają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2022 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Zachęcamy do udziału!

  • autor: Marek Kannenberg, data: 2022-08-02

Cofnij