Aktualności

Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną wód

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 21 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 126/162/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, realizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego w 2022 roku. Na realizację dotacji przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, określa Uchwała Nr VIII/27/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3710).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 r.

drukuj (Dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną wód)

  • autor: Kazimierz Sobótka, data: 2022-09-21

Cofnij