Aktualności

Zaproszenie na szkolenia dla NGO

OŚRODEK TŁOK zaprasza na szkolenie dla NGO, które odbędzie się 3 grudnia br. w Toruniu. Podczas szkolenia będzie można zdobyć ważną w działalności organizacji pozarządowych umiejętność - Jak napisać dobry projekt?  Z kolei 1 grudnia w Kowalewie Pomorskim odbędzie się szkolenie z finansów dla zarządów NGO.

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. 

W celu zgłoszeń należy wypełnić formularz dostępny na www.tlok.pl podając imię i nazwisko, nazwę organizacji i dane kontaktowe. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: rozwoj@tlok.pl do 21 listopada 2022 r.

Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się na stronach internetowych:

https://tlok.pl/1486/szkolenie-z-finansow-dla-zarzadow-ngo

https://tlok.pl/1485/szkolenie-z-pisania-projektow-2

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-16

Cofnij