Aktualności

Wymiana praw jazdy

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu informuje, że zgodnie z art. 124 ust. 4 "prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy"

(Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami t.j. Dz. U. 2021 poz. 1212).

  • autor: Marek Ziemer, data: 2023-01-11

Cofnij