Aktualności

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w piątek 10 marca ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK – P zachęca lokalne społeczności, instytucje związane z kulturą, sprawami społecznymi, nauką i sportem, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane w rozwój regionu do aktywnego włączenia się w przygotowywanie lokalnych strategii rozwoju na perspektywę 2023 – 2027 i zgłaszanie potrzeb w poszczególnych obszarach, które zostały określone  w konkursie, tak aby w przyszłości mogły skorzystać ze środków będących w dyspozycji lokalnych grup działania.

Szczegóły znajdują się w linku poniżej:

https://mojregion.eu/rpo/rlks/aktualnosci-rlks/ogloszenie-o-konkursie-na-wybor-lsr/

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-03-17

Cofnij