Aktualności

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli starty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy którzy:

1.     - mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2.     - działają jako mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo;

3.     - w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;

4.     - w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy

  • autor: KPUW w Bydgoszczy, data: 2023-04-28

Cofnij