Aktualności

Uzupełniający konkurs ofert na realizatorów w 2023 r. „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”

W związku z przystąpieniem  Powiatu  do realizacji w 2023 r.  „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” i niewyłonieniem w pierwszym konkursie realizatora informujemy, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pod linkiem  https://www.kujawsko-pomorskie.pl/programy-polityki-zdrowotnej-konkursy-ofert/40319-ogloszenie-konkursu-ofert-9 znajduje się ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2023 r.  realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”  w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Oferty należy składać do dnia 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu).

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, które spełniają wszystkie wymagania konkursu i:

- posiadają placówkę na terenie samorządów terytorialnych, które zadeklarowały swój udział w programie (lista w załączeniu) lub

- posiada placówkę na terenie objętym granicami administracyjnymi powiatu w skład, którego wchodzi dana jst lub na terenie miasta na prawach powiatu najbliższego danej jst – lista jst w załączeniu.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-05-10

Cofnij