Aktualności

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, położonej w Białochowie, oznaczonej jako działka nr 53/28, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

  • autor: Adam Feldmann, data: 2023-05-10

Cofnij