Aktualności

Konkurs grantowy na zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 8 tys. euro.

Okres realizacji projektu to od 3 do 8 miesięcy.

Projekt potrwa trzy lata. Działania składające się na projekt będą realizowane w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga ścieżka to program grantów, z których mogą korzystać organizacje. Celem projektu jest także sieciowanie organizacji poprzez uczestnictwo w sieciujących spotkaniach stacjonarnych. W trakcie trwania projektu co roku odbędą się Ogólnopolskie Kongresy Współpracy Lokalnej.

Więcej szczegółów pod poniższym linkiem:

https://bb.frdl.pl/

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-05-17

Cofnij