Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

14 maja 2024 roku po raz pierwszy obradował Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w nowej kadencji.

W obradach uczestniczył Starosta Adam Olejnik, Wicestarosta Marcin Dziadzio, pozostali Członkowie Zarządu: Krzysztof Klucznik, Grzegorz Masiota i Aleksander Zadykowicz. W posiedzeniu wzięli udział także: Przewodniczący Rady Krzysztof Klonowski, Sekretarz Powiatu Dorota Kaczerowska, Skarbnik Powiatu Grażyna Kalita, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, Kierownicy jednostek organizacyjnych i wydziałów w Starostwie Powiatowym.

Podczas posiedzenia Kierownik GBP w Grucie Anna Fabrykiewicz przedstawiła materiał planistyczny na 2024 rok w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie. Z kolei Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Rafał Zieliński omówił bieżące kwestie dotyczące dróg powiatowych.

Ponadto Zarząd Powiatu m.in. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu związany ze zmianami w budżecie oraz projekty uchwał dotyczące powołania komisji Rady Powiatu.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-15
 • IMG_20240514_202539
 • IMG_20240514_202945
 • IMG_20240514_203324
 • IMG_20240514_203402
 • IMG_20240514_203501
 • IMG_20240514_203721
 • IMG_20240514_203830
 • IMG_20240514_203937
 • IMG_20240514_202040
 • IMG_20240514_202112
 • IMG_20240514_202237
 • IMG_20240514_202335
 • IMG_20240514_202431
 • IMG_20240514_202507
 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-15

Cofnij