Aktualności

Raport z konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko

Raport z konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza oraz projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza oraz projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza odbyły się w terminie 05.06.2024 - 26.06.2024 roku. Ich celem było umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza wypowiedzenie się w zakresie założeń prezentowanych w przywołanej prognozie i strategii. 

Uwzględniając założenia procesu konsultacji, podaje się do publicznej wiadomości Raport z konsultacji społecznych.

 

  • autor: Zdzisław Tyczyński, data: 2024-07-03

Cofnij