Organizacje Pozarządowe

Informacja

W dniu 26.04.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 146/223/2023 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Turystyki”.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-04-27

Cofnij