Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

W dniu 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 183/28/2024 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

  • autor: Monika Partyka, data: 2024-04-26

Cofnij