Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do odwołania pozostają zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  56 45 14 408 .

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa oświadczeń o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (tj. oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;  oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).

 

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-07-09

Cofnij