Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja - harmonogram wykładów on-line

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ofertą, w ramach edukacji prawnej Fundacja Togatus Pro Bono  realizuje konwersacje/ warsztaty i szkolenia z zakresu instrumentów oraz środków praw i wolności adresowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Fundacja Togatus Pro Bono proponuje odbycie konwersacji/ warsztatów i szkoleń w postaci on-line. Zorganizowane zostanie spotkanie z prawnikiem, poprzez wideo rozmowę na platformie facebook. W tym celu utworzy kilka takich wydarzeń, na wskazanej platformie.
W ramach takiego spotkania prawnik przeprowadzi nie tylko wykład o danej tematyce, ale także będzie możliwość zadania pytań w komentarzach przez publiczność, co umożliwi szerszy zakres poradnictwa prawnego. Dodatkowo przeprowadzone spotkanie, będzie można ponownie odtworzyć w dowolnym czasie.

Harmonogram wykładów on-line

Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/
????Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/
????Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/
????Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/
????Sprawy alimentacyjne
27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/
????Upadłość konsumencka
28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-05-20

Cofnij