Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przesyłając SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM pocztą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres bip@powiatgrudziadzki.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. PISMO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według załączonego wzoru i przekazać do urzędu osobiście lub pocztą. Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być  świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem stanowi załącznik.

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-05-13

Cofnij