Nieodpłatna pomoc prawna

Do odwołania pomoc prawna wyłącznie środkami komunikacji na odległość

Starosta grudziądzki informuje, że zawieszenie udzielania osobiście nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość obowiązuje do odwołania.

Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania pomocy zostanie podany na stronach:

 • na stronie internetowej www.powiatgrudziadzki.pl
 • na stronie bip Starostwa Powiatowego w Grudziądzu www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych :
  1. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
  2. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie
  3. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
  4. w Gminnym Ośrodku Kultury Rogóźno
  5. w Gminnym Ośrodku Kultury Świecie nad Osą
  6. w Urzędzie Gminy w Grucie

 

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-03-25

Cofnij