Nieodpłatna pomoc prawna

KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 punkty nieodpłatnej pomocy:

  1. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
  2. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie
  3. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
  4. w Gminnym Ośrodku Kultury Rogóźno
  5. w Gminnym Ośrodku Kultury Świecie nad Osą
  6. w Urzędzie Gminy w Grucie

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte.

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przesyłając skan lub zdjęcie podpisanego wniosku na poniższy
e – mail:

bip@powiatgrudziadzki.pl

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem stanowi załącznik.

Skan lub zdjęcie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bip@powiatgrudziadzki.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

 

 

 

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-03-13

Cofnij