Nieodpłatna pomoc prawna

Biuletyn Fundacji Togatus Pro Bono nr 2/2019

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej powstał kolejny numer biuletynu Fundacji Togatus Pro Bono.

W załączonym poniżej pliku przedstawiamy Państwu wersję elektroniczną tego biuletynu, który zawiera informacje na następujące tematy:

  • obligatoryjny i fakultatywny przedmiot postępowania w sprawach o rozwód,
  • odpowiedzialność za utylizację zwłok zwierzęcych w przypadku zaistnienia wypadku komunikacyjnego oraz koszty jej poniesienia,
  • kto może zostać pracownikiem,
  • dopuszczalność ograniczania wolności i praw w stanie klęski żywiołowej.
  • autor: Anna Łagoda, data: 2019-06-07

Cofnij