Nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2019 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

  • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86 – 300 Grudziądz

  • faxem:

nr faxu: 56 45 14 401

  • za pośrednictwem wiadomości e – mail:

bip@powiatgrudziadzki.pl

od dnia 13 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

  • autor: Anna Łagoda, data: 2018-08-09

Cofnij