Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w art. 20 pkt 1 wprowadziła od dnia 1 stycznia 2017 r. do ustawy o nieodpłatanej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nową kategorię osób uprawnionych – kobiety w ciąży.

       http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

      

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – będzie monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy).

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00,

Wtorek w godz. 15.00 – 19.00,

Środa w godz. 15.00 – 19.00,

Czwartek w godz. 8.00 – 12.00,

Piątek w godz. 12.00 -16.00.

 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

 

osoby upoważnione do udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej

 

godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

adwokat  Maciej Przybył

8:00 - 12:00

 

15:00 - 19:00

 

15:00 - 17:00

 

x

 

x

 

radca prawny                        Przemysław Szczepanowski

x

 

x

 

17:00 - 19:00

 

8:00 - 12:00

 

x

 

radca prawny                               Dawid Szyszka

x

 

x

 

x

 

x

 

12:00 - 16:00

 

 

Harmonogram mobilnego punktu obsługiwanego przez organizację pozarządową

 

Lp.

Adres punktu

Dzień

Godziny
1.

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Łasinie,

ul. M. C. Skłodowskiej 1

poniedziałek

11.00-15.00

2.

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ul. Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9

wtorek

12.00-16.00

3.

Gminny Ośrodek Kultury Rogóźno

środa

12.00-16.00

4.

Gminny Ośrodek Kultury Świecie n/O

czwartek

10.00-14.00

5. Urząd Gminy w Grucie

piątek

8.00-12.00

 

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna)

 • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2015-12-31

Cofnij