Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie

W dniu 20 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 20/61/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu:

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 20/61/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy  wzór oferty i sprawozdania (do pobrania poniżej).

- uchwała Nr 20/61/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 listopada 2015 r.,

- załącznik do uchwały Nr 20/61/2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 listopada 2015 r.,

- druk oferty  – wzór (doc) (pdf),

- druk sprawozdania – wzór (doc) (pdf).

drukuj (Ogłoszenie)

  • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2015-11-20

Cofnij