Informacja o pracy Rady Powiatu

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI Kadencji

27 marca odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI Kadencji. To symboliczny moment, zamykający ponad pięcioletni rozdział pracy. Czas niezwykle pracowity ale również owocny.

Realizacja licznych działań jest zasługą wytężonej pracy Radnych, Kierowników i Pracowników instytucji i jednostek współpracujących z Powiatem Grudziądzkim oraz Kierowników Wydziałów i Pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich planów w życiu zawodowym i osobistym.

 Pierwsza część obrad poświęcona została sprawozdawczości instytucji i jednostek współpracujących z Powiatem Grudziądzkim: Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu oraz w Wąbrzeźnie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rada uchwaliła także zmiany w budżecie Powiatu, w wyniku których:

- przeznaczono środki w wysokości 500.000,00 zł na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco (kwota po zwiększeniu to 1 mln zł),

- zwiększono kwotę do 2.800.000,00 zł na remont drogi powiatowej relacji Boguszewo-Czeczewo,

- kwotę 91.000,00 zł przeznaczono dodatkowo na remont cząstkowy emulsją i grysami (łącznie plan na 2024 r. to kwota 691.000,00 zł).

Wprowadzono również zmiany w zadaniach inwestycyjnych, m.in.:

- utworzenie zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowościach: Wielki Wełcz, Rogóźno, Gruta oraz budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś,

- zwiększenie realizacji zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski o kwotę 715.864,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice o kwotę 1.527.740,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowości Kobylanka o kwotę 78.050,00 zł.

Ponadto Rada Powiatu, w drodze uchwały, udzieliła pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł, związanej z częściowym pokryciem zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami i materacami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Wprowadzono również zmiany w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych z uwagi na potrzebę utworzenia nowych przystanków w miejscowości Nowy Dwór.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-03-29
 • 433882460_731581209171592_2473296876563909003_n
 • 434038248_731581049171608_8270314860660902486_n
 • 434139559_731582465838133_3778332516806354957_n
 • 434145821_731581875838192_4957900805110982221_n
 • 434169755_731581732504873_7545574534574968439_n
 • 434174553_731582485838131_7826874316890044775_n
 • 434191634_731581785838201_4629315368250358753_n
 • 434369325_731581915838188_8156384170845829482_n
 • 434378118_731581719171541_8556440506892895868_n
 • 434389134_731581945838185_8731698502750276865_n
 • 434463530_731581149171598_3725867113144898710_n
 • 434628961_731581969171516_3275907891958072653_n

Cofnij