Fundusz Dróg Samorządowych

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 0+000 do km 1+000"

flaga i godło

W dniu 18 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 0+000 do km 1+000"

Całkowita wartość zadanie wyniesie 456 945,00 zł. Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 228 472,00 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2020-12-23
 • IMG_3873
 • IMG_3874
 • IMG_3875
 • IMG_3876
 • IMG_3877
 • IMG_3878
 • IMG_3879
 • IMG_3880
 • IMG_3881
 • IMG_3882
 • IMG_3883

Cofnij