Fundusz Dróg Samorządowych

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 1+000 do km 1+865"

flaga i godło

W dniu 28 października 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 1+000 do km 1+865"

Całkowita wartość zadanie wynosi 666 525,17 zł, w tym dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 323 961,66 zł.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2020-11-16
  • IMG_20201023_132628
  • IMG_20201103_111614
  • IMG_20201103_112251
  • IMG_20201103_113003
  • IMG_20201103_113542

Cofnij