Fundusz Dróg Samorządowych

"Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128"

flaga i godło

W dniu 28 października 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.

"Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128"

Całkowita wartość zadanie wynosi 699 141,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 349 570,00 zł.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1420C  Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2020-11-16
  • DSCN5514
  • DSCN4669
  • DSCN4875
  • DSCN4884
  • DSCN4907
  • DSCN5041
  • DSCN5063

Cofnij