Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo

flaga i godło

W dniu 06.04.2022 r. zawarto umowę na realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość robót drogowych w II etapie przebudowy wyniesie zgodnie z umową 2.570.910,92 zł. Termin wykonania zadania – do dnia 6 sierpnia 2022 r.

Powiat Grudziądzki otrzyma w roku 2022 na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.171.805,00 zł.

Inwestycja ta, stanowi kontynuację  projektu, którego realizację rozpoczęto w roku 2021.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2022-04-14

Cofnij