Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021

 W dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 68 /20 /2021) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu :

 

  1. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWANARODOWEGO ;

 

  1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

 

                  Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr  68 / 20 /2021 Zarządu

                  Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia otwartych

                  konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań

                  samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr

                  kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury

                  fizycznej.

 

                   Załączamy również wzór oferty ( do pobrania poniżej)

                   - uchwała Nr  68 / 20 / 2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r.,

                   - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki,

                   ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

                   - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i

                    upowszechniania kultury fizycznej,

                  - druk oferty – wzór.

  • autor: Jarosław Poznański, data: 2021-02-17

Cofnij