Aktualności

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.

  • autor: Adam Feldmann, data: 2022-05-10

Cofnij