Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023

 W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 142 /209/2023) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu :

1.       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.       WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

3.       TURYSTYKI

 Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz Turystyki.

 

 Załączamy również wzór oferty ( do pobrania poniżej)

 - uchwała Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 r.,

 - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- załącznik nr 3 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Turystyki

- druk oferty – wzór.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-03-14

Cofnij